Competencies: WEL Courses

WEL111.pdfWEL111Welding Blueprint Reading
WEL120.pdfWEL120Oxy Fuel Welding/Cutting
WEL150.pdfWEL150ARC Welding I (SMAW)
WEL165.pdfWEL165ARC Welding II (SMAW)
WEL166.pdfWEL166ARC Welding III (SMAW)
WEL167.pdfWEL167ARC Welding IV (SMAW)
WEL168.pdfWEL168ARC Welding V (SMAW)
WEL169.pdfWEL169ARC Welding VI (SMAW)
WEL176.pdfWEL176Advanced ARC Welding I (SMAW)
WEL177.pdfWEL177Advanced ARC Welding II (SMAW)
WEL181.pdfWEL181Gas Metal ARC Welding
WEL190.pdfWEL190Gas Tungsten ARC Welding
WEL303.pdfWEL303Pipe Welding/SMAW
WEL236.pdfWEL236Advanced Arc Welding I (GMAW)
WEL237.pdfWEL237Advanced Arc Welding II (GMAW)
WEL238.pdfWEL238Adv Arc I GMAW Unlimited
WEL239.pdfWEL239Adv Arc II GMAW Unlimited
WEL246.pdfWEL246Advanced Arc Welding I (GMAW) Alum
WEL247.pdfWEL247Adv Arc Welding II (GMAW) Alum
WEL248.pdfWEL248Adv Arc I GMAW Alum Unlimited
WEL249.pdfWEL249Adv Arc II GMAW Alum Unlimited
WEL276.pdfWEL276Adv Arc I SMAW Unlimited
WEL277.pdfWEL277Adv Arc II SMAW Unlimited
WEL282.pdfWEL282Advanced_ Arc Welding I (FCAW)
WEL283.pdfWEL283Advanced Arc Welding II (FCAW)
WEL284.pdfWEL284Adv Arc I FCAW Unlimited
WEL285.pdfWEL285Adv Arc II FCAW Unlimited
WEL255.pdfWEL255Welding Inspection
WEL242.pdfWEL242Fabrication II
WEL241.pdfWEL241Fab I